Indonesische Chinezen

in

Nederland

Wen Ming


De stichting Wen Ming stelt zich ten doel aandacht te besteden aan de maatschappelijke positie van de Chinezen in Nederland. Daarnaast streeft de stichting ernaar de onderlinge relatie en het wederzijds begrip tussen de Chinezen in Nederland en de Nederlandse bevolking te bevorderen. Wen Ming wil deze doelstellingen realiseren door het organiseren van lezingen en door middel van publicaties. Ook het maken van de onderhavige documentaire over ‘Indonesische Chinezen in Nederland’ moet in dat licht worden bezien.

.


Contact


Hebt u vragen? Uw mail is welkom bij:

Paul The Gwan Tjaij (voorzitter)

Email: paulthe@casema.nl

Tel: +31 6 51186507

.

Georgine Kwa (secretaris)

Email: gkwafocus@gmail.com

Tel: +31 6 33974972

.

.

Deze documentaire wordt mogelijk gemaakt door: